Veronika Vitovszki

Ekipa: BHT Pyrki Poznań , TT Sport Multichem Szentendrei NKE

Matches played: 15

Goals scored: 78

Matches

BHT Pyrki Poznań

Date Competition Match Goals scored
28.04.18. BHT Pyrki Poznań 2 : 0 RK Orahovica 18
29.04.18. BHT Pyrki Poznań 2 : 8
29.04.18. BHT Pyrki Poznań 1 : 2 BHC 2areg 4
30.04.18. BHT Pyrki Poznań 0 : 2 Göteborg Beach handball club 6
30.04.18. Beachqueens 1 : 2 BHT Pyrki Poznań 14
01.05.18. WBHC Kontesa Nera 2 : 0 BHT Pyrki Poznań 6
01.05.18. BHT Pyrki Poznań 2 : 0 Beachqueens 10
01.05.18. BHT Pyrki Poznań 1 : 2 CAIPIranhas 8
Total 8 74

TT Sport Multichem Szentendrei NKE

Date Competition Match Goals scored
30.04.22. Team Slovenia 0 : 2 TT Sport Multichem Szentendrei NKE 0
30.04.22. BHT Ideja 2 : 0 TT Sport Multichem Szentendrei NKE 0
30.04.22. TT Sport Multichem Szentendrei NKE 1 : 2 Westsite Amsterdam 2
30.04.22. TT Sport Multichem Szentendrei NKE 2 : 0 Žrk Sloga 0
01.05.22. BHC Harena 0 : 2 TT Sport Multichem Szentendrei NKE 0
01.05.22. Westsite Amsterdam 2 : 1 TT Sport Multichem Szentendrei NKE 2
01.05.22. TT Sport Multichem Szentendrei NKE 1 : 2 BHT Ideja 0
Total 7 4

Obrada rezultata: www.furkisport.hr